ก่อนหน้านี้ หน่วยงานเฝ้าระวังการล้มละลายของกระทรวงยุติธรรมเรียกร้องให้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระ โดยกล่าวว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าการตรวจสอบภายใน

การสืบสวน FTX มีมากมาย ไม่ต้องการผู้ตรวจสอบอิสระ กฎของผ […]