รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

มทร.ธัญบุรี ปลื้มยอดนร.แห่สมัคร TCAS ปีการศึกษา 66 เกินเป้า

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้เปิดเผยว่า การรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2566 พบว่ามีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนต่อที่ มทร.ธัญบุรี เป็นจำนวนมาก โดยรอบ TCAS 1 (Portfolio) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ที่จบจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

มีผู้สมัครถึง 3,015 คน จากแผนรับ 2,075 คน และผ่านการคัดเลือก 1,924 คน โดยยืนยันสิทธิเข้าเรียนต่อ 70% ซึ่งจุดนี้ถือเป็นตัวเลขที่ทาง มทร.ธัญบุรี ได้มีการประมาณการไว้ในเบื้องต้นแล้ว และเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อแผนการรับนักศึกษาปี 2566

ทั้งนี้ รอบ Portfolio ที่ผ่านมา นักเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างมาก Portfolio ที่ยื่นประกอบการพิจารณาเข้าเรียนต่อ นักเรียนหลายคนเน้นการเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับคณะที่จะเข้าศึกษาต่อเพื่อใช้ประกอบการคัดเลือก พร้อมทั้งเป็นการปูพื้นฐานวิชาเรียนของคณะนั้น ๆ ในอนาคต

มทร.ธัญบุรี ปลื้มยอดนร.แห่สมัคร TCAS ปีการศึกษา 66 เกินเป้า

ส่วนในรอบ TCAS 2 (Quota) มีผู้สมัคร 2,457 คน มหาวิทยาลัยมีแผนรับ 1,176 คน ผ่านการคัดเลือก 1,269 คน โดยขณะนี้ยังไม่ถึงช่วงการยืนยันสิทธิในรอบ TCAS 2 อย่างไรก็ตาม รวมยอดสมัครทั้งสองรอบสูงถึง 5,490 คน ผ่านการคัดเลือก 3,193 คน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในส่วนแผนรับนักศึกษารอบ Quota สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีแผนรับนักศึกษา 1,197 คน สมัคร 2,474 คน ผ่านการคัดเลือก 1,144 คน

ส่วนการรับโดยมหาวิทยาลัยประเภทสอบตรง ระดับ ปวช. ปวส. และ กศน.สายอาชีพ แผนรับ 1,242 คน มีผู้สมัคร 3,146 คน ผ่านการคัดเลือก 1,032 คน รวมแผนรับระดับ ปวช.และ ปวส. 2,439 คน มีผู้สมัคร 5,620 คน ผ่านการคัดเลือก 2,176 คน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ raintonbridge.com

แทงบอล

Releated